Program wsparcia rodzin przeżywających trudności opiekuńczo-wychowawcze

Okres realizacji: STYCZEŃ 2018 – GRUDZIEŃ 2020 (2LATA)

Obszar realizacji: 7 Powiatów

(hajnowski, augustowski, wysokomazowiecki, zambrowski, kolneński, łomżyński, suwalski)

Realizatorzy:

Fundacja Dialog Białystok,

Fundacja Wspierania Rodzin „Korale” Warszawa

Cele :

 1. podniesienie poziomu usamodzielnienia oraz wydolności opiekuńczo – wychowawczej rodzin zagrożonych ubóstwem lub wykluczonych społecznie
 2. wzrost wiedzy i kompetencji pracowników/wolontariuszy systemu wspierania rodziny i pieczy zastępczej z powiatów objętych projektem
 3. poprawa dostępu do wysokiej jakości usług społecznych, w szczególności usług środowiskowych, opiekuńczych oraz usług wsparcia rodziny i pieczy zastępczej dla osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym.

Grupy docelowe:

 • kadra jednostek wsparcia rodziny i systemu pieczy zastępczej
 • rodziny przeżywające trudności opiekuńczo – wychowawcze.

 

DZIAŁANIA W RAMACH PROJEKTU:

Praca z kadrą

 1. Szkolenia 1 dniowe informacyjno-edukacyjne w 7 powiatach ( w każdym dla ok 15 osób, materiały, poczęstunek)
 2. Szkolenia 9 dniowe ( 3 x 3 dni przygotowujące do realizacji pracy programem, 2 grupy 18 osobowe, Białystok- noclegi, materiały, wyżywienie )
 3. Szkolenia specjalistyczne dla kadry służące realizacji pracy z dziećmi i rodzicami – 50 osób,

do wyboru:
– Mediacje z nastolatkami – 1 grupa 12 osobowa
– Trening Zastępowania Agresji 1 grupa 16 osobowa
– Praca metodą ruchu rozwijającego Weroniki Scherborn 2 grupy 24 osoby
– Program Wzmacniania Rodziny 1 grupa 12 osobowa
– Szkolenie pretestowe KORP 1 grupa 7 osobowa

Praca z rodzinami: rodzice biologiczni i dzieci/młodzież

 1. Praca indywidualna i grupowa z rodzicami – co dwa tygodnie przez okres roku
 2. Warsztaty specjalistyczne dla dzieci i rodziców 7 grup x sr. 5 spotkań
 3. Praca specjalistyczna z rodzicami – terapia ,mediacje, pomoc prawna szczególnie w zakresie prawa rodzinnego,wsparcie psychologiczne, terapeuty uzależnień.
 4. Praca specjalistyczna z dziećmi – diagnoza psychologiczna, praca terapeutyczna w ramach zdiagnozowanych potrzeb u dziecka.

Dodatkowe działanie:

Superwizja indywidualna i grupowa dla kadry w powiatach.
Wydanie poradnika dla rodzin ODZYSKAĆ DZIECKO

logo_odzyskac_dziecko