Śniadania w Koralach

ZAPROSZENIE NA KONSULTACJE DOTYCZĄCE PRACY Z RODZINĄ

Praca Asystenta Rodziny, Pracownika Socjalnego, Kuratora Sądu Rodzinnego, Specjalisty pracy z rodziną, to jeden z najbardziej wyczerpujących zawodów. Mieści się w nim empatia, profesjonalizm, umiejętność pomagania innym oraz satysfakcja w byciu z innymi, kiedy Ci nas potrzebują.

Dlatego uważamy, że nasze środowisko powinno wzajemnie się wspierać  i integrować.   Zapraszamy więc wszystkich specjalistów, dla których klient jest ważny, kto chce profesjonalnie udzielać pomocy, na SUPERWIZJE I KONSULTACJE pracy z dzieckiem  i rodziną.

Celem konsultacji jest poprawa jakości pracy pracowników merytorycznych, zwiększenie skuteczności pracy z rodziną, a co za tym idzie — polepszenie dobrostanu klientów i zwiększenie zadowolenia z wykonywanej pracy

Podczas konsultacji:

  • omówimy trudności pracy z rodziną,
  • wymienimy doświadczenia,
  • omówimy dobry, uporządkowany plan pracy z rodziną korzystając ze wspólnych doświadczeń,
  • wyznaczymy kierunki pracy oraz modele rozwiązań.
  • omówimy dylematy pojawiające się w pracy z rodzinną

Pierwsze piątki miesiąca od 10 do 13.

Siedziba Fundacji Wspierania Rodzin KORALE.  ul. Narbutta 27 A oficyna nr 2. WEJŚCIE OD UL. MELSZTYŃSKIEJ.

 

Startujemy od 5 kwietnia 2019