Odzyskać dziecko

Jest to sztandarowy program Fundacji, realizowany już od 10 lat. Dzięki niemu ponad 100 dzieci wróciło do swoich biologicznych domów pod opiekę trzeźwych, wyszkolonych rodziców i uniknęły rozłąki z rodziną. Program jest skierowany do rodziców, którzy nie są w stanie sprawować opieki nad swoimi dziećmi. Zespół specjalistów przez okres od roku do dwóch poprzez spotkania indywidualne, warsztaty, diagnozę systemy rodzinnego pomaga rodzinom wyjść z kryzysu, w którym się znajdują, a dzieciom powrócić do bezpiecznych domów. Współpracujemy z całym systemem pomocy.

Jesteśmy w stałym kontakcie z Warszawskim Centrum Pomocy Rodzinie, z OPS-ami, kuratorami, pedagogami szkolnymi, asystentami i wszystkimi członkami rodziny biologiczne i zastępczej, tak by pomoc była jak najbardziej kompleksowa i skuteczna. Jesteśmy w relacjach z osobami, do których dzieci powróciły. Są to” Eksperci Fundacji” do którym mogą się zgłosić beneficjenci aktualnej edycji, prosić o wsparcie i pomoc.  Program „odzyskać dziecko” jest stworzony po, by jak najwięcej dzieci mogło dorastać ze swoimi bliskimi.